Reklam

Reklam yapmak bir kuruluşu, hizmeti veya ürünü kitlelere tanıtmak ve reklam olarak sergilenen şeyden insanların gönüllü olarak faydalanmasına özendirmek adına yapılan bir harekettir. Reklam televizyonda kısa bir tanıtım bir filmi de olabilir, bir el broşürü veya internette de karşımıza çıkabilir. Ürün veya hizmetin reklamını yapmak için sayısız seçenek mevcuttur. Günümüz çağında reklam için en etkili yöntem olarak iki seçenek vardır. Bunlardan birincisi, hala etkin bir yöntem olarak kabul edilen görsel medya olurken ikincisi ise hemen herkesin kullandığı sosyal medyadır. Reklam yapılırken bir çok farklı yol izlenebilir.  Firma, ürün ve hizmet değişik alanlarda ve mecralarda tanıtılabilir. Genellikle reklam, kampanyalarla birleştirilerek hedef kitleye sunulur ve reklam veren kuruluşlar maksimum kazancı hedefler.

Reklamlar tanıtılmak ve reklamı yapılan ürüne/hizmete müşteriyi özendirmektir. Reklamlar yapıldıkça hedef kitle bu sayede pazara çekilecek ve sonunda hedef kitle reklamı yapılan ürüne/hizmete yönelecektir. Sonuçta reklam veren kuruluş, reklamın geri dönüşümünü pazarlama ve satış olarak alacak, marka değerini diğer insanların gözünde arttıracaktır.